0598 327 550

Wachttijd

Wij hebben momenteel een aanmeldstop. Dit betekent dat wij geen nieuwe aanmeldingen aannemen omdat onze wachttijd te ver oploopt.
Via uw zorgverzekeraar of in overleg met uw huisarts kunt u kijken bij welke andere hulpverleners u terecht kunt.

Wij hebben als praktijk besloten alleen verwijzingen van huisartsen aan te nemen die gevestigd zijn in de gemeente Midden-Groningen. Dit omdat er in de gemeente een tekort aan behandelaren is. Wij willen de hulp die wij bieden beschikbaar houden voor mensen die in de buurt wonen.

U vindt hier meer informatie over de verwijzing en aanmelding.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.