0598 327 550

Privacy

Wij gaan in de praktijk zorgvuldig om met uw gegevens, waarbij wij ons houden aan de privacywet.
Via de volgende link vindt u hierover alle informatie: Uw privacy – informatie voor clienten

De NZA vraagt om uw zorg- en behandelgegevens. Wij leveren deze via ons systeem aan, waarbij de passende privacy regels worden gevolgd. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde folder De NZa vraagt om uw zorg- en behandelgegevens – hoe zit het met uw privacy?