0598 327 550

Privacy

Wij gaan in de praktijk zorgvuldig om met uw gegevens, waarbij wij ons houden aan de privacywet.

Na de intake maakt uw psycholoog voor u een zogeheten ‘portalaccount’ aan. Via dit persoonlijke portalaccount kunt u veilig met uw psycholoog communiceren en kunnen veilig documenten gedeeld worden. Uw psycholoog zal nooit informatie over u delen, zonder dat u bekend met de inhoud en zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Alleen in geval van dreigend ernstig gevaar voor u of uw omgeving is er een wettelijke meldplicht en mag het beroepsgeheim doorbroken worden.

Via de volgende link vindt u alle informatie over het onderwerp privacy: Uw privacy – informatie voor clienten

De NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) vraagt om uw zorg- en behandelgegevens. Wij leveren deze via ons systeem aan, waarbij de passende privacy regels worden gevolgd. Kijk voor meer informatie in de bijgevoegde folder De NZa vraagt om uw zorg- en behandelgegevens – hoe zit het met uw privacy?