0598 327 550

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

PPNN heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, wordt de hulp die u nodig heeft vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer de zorg vergoed wordt, worden de kosten iedere maand rechtstreeks bij uw verzekeraar in rekening gebracht. Houdt er wel rekening mee dat uw eigen risico eerst wordt aangesproken.

Voorwaarden voor vergoeding  door de zorgverzekeraar zijn:
– een verwijsbrief van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
– er moet sprake zijn van een diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.

Na het eerste (of soms tweede) gesprek kunnen wij u vertellen of de behandeling vergoed wordt of niet. De kosten van de intake komen hoe dan ook niet voor uw eigen rekening (wel wordt uw eigen risico aangesproken!).

Wanneer uw klachten buiten de verzekerde zorg vallen, dan bestaat de mogelijkheid om de behandeling zelf te bekostigen    (€ 90 per sessie).

Veranderingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022  is het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op de volgende pagina. https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Afspraak afzeggen /no show

Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd en niet nagekomen afspraken worden, ongeacht de reden, in rekening gebracht. Deze kosten (€ 50) kunt u niet bij uw zorgverzekeraar of de gemeente declareren. Mocht u niet naar de praktijk kunnen komen, dan is beeldbellen ook een mogelijkheid.