0598 327 550

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

PPNN heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, wordt de hulp vergoed vanuit de basisverzekering.

Voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraar zijn:
– een verwijsbrief van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
– er moet sprake zijn van een diagnose (stoornis) volgens het DSM 5 classificatiesysteem. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.

Na het eerste (of soms tweede) gesprek kunnen wij u vertellen of de behandeling vergoed wordt of niet. De kosten van de intake worden hoe dan ook vergoed, maar gaan wel van het eigen risico af.

Wanneer de zorg vergoed wordt, worden de kosten iedere maand rechtstreeks bij uw verzekeraar in rekening gebracht. U krijgt van uw verzekeraar een financieel overzicht.  Nogmaals: Houd er wel rekening mee dat uw eigen risico eerst wordt aangesproken.

Sinds 1 januari 2022 is de overheid overgeschakeld op een nieuw vergoedingsstelsel. Er wordt nu per sessie vergoed. Voorheen was dat per traject. Verder wordt alleen de directe tijd (face tot face contact, geschreven berichten, telefoneren, beeldbellen, etc.) in rekening gebracht. De kosten van de indirecte tijd (verslaglegging, psychologische tests, schrijven van brieven, verslagen, behandelplannen, etc.) zitten in het tarief verwerkt. De overheid (NZA) berekent een tarief. Vervolgens worden er tariefafspraken gemaakt met zorgverzekeraars (een bepaald percentage van het NZA tarief) en dit tarief declareren wij. Er zijn tarieven voor sessies van verschillende tijdsduur, voor diagnostiek en voor behandeling. Verder zijn er tarieven voor overleg met collega’s (alleen met toestemming van de cliënt) en informatieverschaffing aan derden. Meestal duren de sessies 45-60 minuten, soms langer (60-75 minuten) en soms wordt een dubbele sessie (90 minuten) gepland, bijvoorbeeld voor EMDR.

Wanneer uw klachten buiten de verzekerde zorg vallen, dan bestaat de mogelijkheid om de behandeling zelf te bekostigen (€ 105 per sessie).

Afspraak verzetten/afzeggen /no show

Afspraken kunnen verzet worden, maar als deze korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd dan zijn er kosten aan verbonden. Ongeacht de reden wordt er 50 euro in rekening gebracht. Ook voor gemiste afspraken. Deze kosten kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Mocht u niet naar de praktijk kunnen komen, dan is de afspraak omzetten in beeldbellen ook een optie.