0598 327 550

Kwaliteit

Goede en adequate hulp bieden aan mensen dat vinden wij belangrijk. Wij volgen daarom regelmatig cursussen, bijscholingen en intervisies met collega’s om onze kennis zo up-to-date mogelijk te houden.

Eén keer in de vijf jaar worden wij gevisiteerd door de LVVP. Tijdens de visitatie wordt gecontroleerd of de praktijk volgens de geldende richtlijnen werkt. Alle drie hebben wij het kwaliteitscertificaat in de laatste visitatieronde ontvangen.

Wij zijn daarnaast BIG-geregistreerd. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Het is een wettelijk, online en openbaar register. (https://www.bigregister.nl).

BIG-registratie GZ-psycholoog Els Dieleman: 99913821825

BIG-registratie GZ-psycholoog Anke Miedema: 19913850225

BIG-registratie GZ-psycholoog Haike Jacobs: 49920615525

Kwaliteitsstatuut

Per januari 2017 beschikken alle GGZ zorgaanbieders over een kwaliteitsstatuut. In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd.

Kwaliteitsstatuut 3.0 – A. Miedema

Kwaliteitsstatuut 3.0 – E. Dieleman

kwaliteitsstatuut 3.0 – H. Jacobs